Sklep BIOUP

Przy zakupach powyżej 290 zł - zniżka 10%
z kodem: naturalnie-bioup

Wysyłka gratis od 220 zł

Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookie, które są wykorzystywane przez naszą stronę internetową https://bioup.pl/ (dalej: „Serwis”).

Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator")

Administratorami Twoich danych osobowych są:

 • Karolina Sałas-Szlejter, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Karolina Sałas-Szlejter SALAS”, ul. Jana Kochanowskiego 33A/4; 01-864 Warszawa; NIP: 1180910938; REGON 142508168,

oraz

 • Piotr Pągowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „ARBOR Piotr Pągowski”, ul. Dzikiego Wina 9, 03-257 Warszawa, NIP: 5271682793; REGON: 360243488

działający wspólnie jako współadministratorzy, na podstawie art. 26 RODO.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz założyć konto lub korzystać z naszych innych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.

Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”)

Cele, podstawy prawne przetwarzania oraz okresy przechowywania danych osobowych:

 1. Korzystanie z serwisu
  • Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym umożliwienie korzystania z Serwisu i zapewnienie jego poprawnego działania, a także odtworzenie zdarzeń i działań podjętych przez Użytkownika lub Administratora dla celów rozliczalności.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. nasz prawnie uzasadniony interes polegający na realizacji zasady rozliczalności w związku z wykorzystywaniem na Serwisie logów serwera.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez czas korzystania z Serwisu
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z Serwisu.
 2. Kontakt z administratorem
  • Celem przetwarzania danych osobowych jest udzielenie odpowiedzi na otrzymane zapytania (zadane za pośrednictwem maila lub kontaktu telefonicznego).
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. nasz prawnie uzasadniony interes polegający na obsłudze zapytania oraz rozwiązaniu zgłoszonej sprawy.
  • Dane osobowe przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na zapytanie przechowywane będą przez czas niezbędny dla rozwiązania zgłoszonej przez Ciebie sprawy.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie albo rozwiązania zgłoszonej sprawy.
 3. Korzystanie z konta klienta
  • Celem przetwarzania danych osobowych jest założenie i utrzymywanie konta Klienta w ramach Serwisu.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  • Dane osobowe przetwarzane na potrzeby założenia i prowadzenia konta Klienta będą przechowywane przez czas trwania umowy tj. tak długo, jak będziesz miał u nas założone konto.
  • Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie podasz nam swoich danych osobowych niezbędnych do założenia konta Klienta, nie będziemy mogli tego zrobić.
 4. Zakupy
  • Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy sprzedaży tj. realizacja i dostawa zamówienia złożonego za pośrednictwem Serwisu.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny dla realizacji złożonego zamówienia.
  • Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie podasz nam swoich danych osobowych niezbędnych do złożenia zamówienia, nie będziemy mogli go zrealizować.
 5. Reklamacje i realizacja obowiązków prawnych
  • Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych, przepisów o rachunkowości, przepisów dotyczących praw konsumentów, w tym obsługa reklamacji.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w odpowiednich przepisach prawa.
  • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (np. jest to niezbędne dla wystawienia faktury lub rozpatrzenia reklamacji). Brak podania danych osobowych może nam uniemożliwić realizację obowiązków, a Tobie skorzystanie z odpowiednich uprawnień.
 6. Analityka i statystyka
  • Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie analityki ruchu na Serwisie, w tym za pomocą plików cookie oraz podejmowanie działań statystycznych, aby poprawić wydajność, funkcjonowanie Serwisu oraz dostosować Serwis do potrzeb Użytkowników.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. nasz prawnie uzasadniony interes polegający na podnoszeniu poziomu doświadczeń z korzystania z Serwisu.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania uzasadnionego interesu Administratora tj. przez czas w którym dane analityczne i statystyczne będą potrzebne Administratorowi lub do momentu usunięcia plików cookie analitycznych.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne (w przypadku wyrażenia zgody na korzystanie z plików cookie) albo związane z korzystaniem z Serwisu a zatem niezbędne dla tego celu.
 7. Marketing
  • Celem przetwarzania danych osobowych jest promocja i marketing marki BIOUP oraz jej produktów.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. nasz prawnie uzasadniony interes polegający na budowaniu pozytywnego wizerunku oraz promowaniu produktów marki BIOUP.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny dla organizacji i przeprowadzenia akcji promocyjnej.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne (w przypadku wyrażenia zgody na korzystanie z plików cookie), lecz może okazać się konieczne dla udziału w akcji promocyjnej.
 8. Newsletter
  • Celem przetwarzania danych osobowych jest informowanie Użytkowników o naszych produktach, promocjach, nowościach oraz ofertach.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działań marketingowych.
  • Dane osobowe przetwarzane na potrzeby realizacji newslettera przechowywane będą do czasu wycofania zgody na jego otrzymywanie.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymywania newslettera. Możesz korzystać z pełni funkcjonalności Serwisu bez podawania nam danych na potrzeby wysyłania newslettera.
 1. Roszczenia
  • Każdorazowo celem przetwarzania danych osobowych jest rozwiązywanie i wyjaśnianie powstałych albo mogących powstać sporów, w tym ustalanie, dochodzenie i obrona przed ewentualnymi roszczeniami.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. RODO tj. nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu skutecznej ochrony prawnej.
  • Dane osobowe przetwarzane w związku z powstałymi albo mogącymi powstać sporami i roszczeniami przechowywane są przez czas niezbędny dla ich wyjaśnienia oraz do momentu ich przedawnienia.
  • Podanie danych osobowych w tym wypadku jest wtórne tj. obowiązek ich podania wynika z wcześniejszych celów przetwarzania z którymi związane jest dane roszczenie.
 2. Social media (Facebook, Instagram, YouTube)
  • Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie i obsługa social mediów prowadzonych na Facebook, Instagram oraz YouTube, w tym udzielanie odpowiedzi na pytania zadane poprzez social media.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. nasz prawnie uzasadniony interes polegający na informowaniu o działalności Administratora, budowaniu pozytywnego wizerunku oraz udzielaniu odpowiedzi na zadane pytania.
  • Dane osobowe przetwarzane na potrzeby prowadzenia social mediów będą przechowywane przez czas obserwowania naszych profili i wchodzenia z nami w interakcje, a informacje pozostawiane przez Ciebie (np. komentarze, polubienia) pozostaną do momentu, jak je samodzielnie usuniesz.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obserwowania naszych profili społecznościowych oraz udzielenia Tobie odpowiedzi na zadane nam pytanie.
  • Niezależnymi administratorami są operatorzy portali społecznościowych (Facebook, Instagram ora YouTube). Zalecamy zapoznanie się z ich politykami prywatności (https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_help_center_ig_data_policy_redirect; https://policies.google.com/privacy?hl=pl).
 3. Badanie satysfakcji Klientów
  • Celem przetwarzania danych osobowych jest badanie satysfakcji Klientów z Usług Administratora oraz zakupionych towarów.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. nasz prawnie uzasadniony interes polegający na potrzebie otrzymywania od Klientów informacji zwrotnych, celem podnoszenia jakości oferowanych Usług i towarów.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia badania satysfakcji Klienta, jednak nie dłużej niż 60 dni lub do czasu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak ich podania nie powoduje negatywnych konsekwencji poza brakiem możliwości wyrażenia opinii nt. zakupionego towaru.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane osobowe. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego,
 • firmy kurierskie,
 • dostawca usług płatności,
 • biuro księgowe,
 • podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne i informatyczne,
 • podmiot zapewniający system mailingowy,
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe, w tym dostarczania newslettera.
 • podmiot zapewniający usługi statystyczne,
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych,
 • operatorzy portali społecznościowych.

Korzystanie z Serwisu może wiązać się z przesyłaniem danych osobowych Użytkowników do różnych krajów, w tym państw spoza EOG (np. do USA). Ponieważ w różnych krajach mogą obowiązywać inne przepisy dotyczące ochrony danych, podejmujemy kroki w celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, aby chronić dane przekazane nam przez Użytkowników. 

Odpowiednie zabezpieczenia obejmują:

 • decyzje Komisji Europejskiej stwierdzające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w danym państwie,
 • standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

W razie potrzeby, aby podnieść bezpieczeństwo danych osobowych stosujemy dodatkowe środki uzupełniające takie jak np. szyfrowanie, aby przekazanie danych osobowych do państwo spoza EOG było bezpieczne.

Informujemy, że w każdym momencie masz możliwość otrzymania kopii stosowanych przez nas zabezpieczeń w postaci właściwego dokumentu. W tym celu skontaktuj się z nami na adres: [email protected].

PROFILOWANIE

W ramach Sklepu możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe.

W przypadku, gdyby profilowanie mogło skutkować podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób, będziemy je przeprowadzać tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę.

Pamiętaj, że zgodę w każdej chwili możesz odwołać. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Ci prawo:

 • dostępu do danych, czyli dowiedzenia się jakie mamy Twoje dane osobowe;
 • sprostowania danych, czyli poprawienia lub uzupełnienia danych osobowych, które nam podałeś np. adresu dostawy;
 • usunięcia danych, czyli realizacji tzw. prawa do bycia zapomnianym;
 • ograniczenia przetwarzania danych, czyli doprowadzenia do sytuacji, w której Twoje dane osobowe będą wyłącznie przechowywane, a nie inaczej wykorzystywane;
 • przenoszenia danych, czyli otrzymania danych osobowych, które nam podałeś oraz żądania ich przesłania bezpośrednio innemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie wykonalne;
 • wycofania w dowolnym momencie zgody, którą wyraziłeś, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Może się zdarzyć tak, że usunięcie wszystkich danych Użytkownika może być technicznie niemożliwe, jeśli dane te są powiązane z jego kontami w innych serwisach, w szczególności w serwisach społecznościowych.

Realizacja niektórych praw może być ograniczona ze względu na przepisy prawa lub uzasadnione interesy administratora.

Przysługuje Ci ponadto prawo:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów; Jeżeli wniesiesz taki sprzeciw, nie będziemy mogli przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że wykażemy Ci istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i Twoich wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim; Jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego, Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane do takich celów.

 

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce jest nim: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

PLIKI COOKIE (TZW. CIASTECZKA)

Informacje dotyczące plików cookie mają zastosowanie do naszego Serwisu prowadzonego pod adresem: https://bioup.pl/.

 1. Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na Twoim urządzeniu (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które służą do pozyskiwania informacji o Twojej wizycie w Serwisie oraz urządzeniu z którego korzystasz. Pliki cookie umożliwiają przede wszystkim przeglądanie Serwisu oraz korzystanie z jego funkcjonalności. Dzięki plikom cookie przeglądarka zapamiętuje również Twoje preferencje, co pozwala nam poprawić komfort korzystania z Serwisu. Większość plików cookie nie jest przeznaczona do identyfikacji Użytkownika. Może się jednak zdarzyć tak, że będziemy w stanie połączyć informacje pochodzące z plików cookie z konkretnym Użytkownikiem – w takich wypadkach mogą być one uznane za dane osobowe w rozumieniu RODO. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się powyżej.  

Pliki cookie to technologia powszechnie stosowana na większości stron internetowych. Nie ingerują one w bezpieczeństwo urządzenia oraz nie mają na nie negatywnego wpływu

 1. Po co stosujemy pliki cookie?

Na naszym Serwisie wykorzystujemy pliki cookie przede wszystkim w celu zapewnienia jego bezpieczeństwa oraz prawidłowego wyświetlania. Stosujemy pliki cookie również po to, aby:

 • poznawać Twoje preferencje, co umożliwia nam wyświetlanie odpowiednich i dostosowanych do Twoich oczekiwań treści;
 • analizować w jaki sposób Użytkownicy korzystają z, co pozwala nam na ciągłe udoskonalanie jej funkcjonalności; zbieramy w tym celu wyłącznie informacje statystyczne;
 • optymalizować działanie naszego Serwisu.
 1. Jakie rodzaje plików cookie stosujemy?

Na naszym Serwisie korzystamy z różnych plików cookie.

Poniższa rozpiska przedstawia rodzaje plików cookie podzielone ze względu na trzy kategorie. 

Ze względu na czas przechowywania:

 • sesyjne – przechowywane są do czasu zamknięcia przez Ciebie przeglądarki;
 • stałe – pozostają na Twoim urządzeniu po zamknięciu przeglądarki przez określony czas lub do momentu ich samodzielnego usunięcia.

Ze względu na cele plików cookie:

 • niezbędne pliki cookie (techniczne) – są one niezbędne do funkcjonowania Serwisu, dlatego nie ma możliwości ich wyłączenia, a korzystanie z nich nie jest uzależnione od Twojej zgody. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie lub wysyłała powiadomienia o nich. Należy pamiętać, że niektóre elementy Serwisu nie będą działać bez tych plików. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych;
 • funkcjonalne pliki cookie – dzięki tym plikom cookie Serwis jest bardziej wydajny i bardziej spersonalizowany. Służą do dostosowania działania Serwisu do Twoich potrzeb. Mogą być ustawione przez nas lub przez zewnętrznych dostawców, z usług których korzystamy. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, możliwe jest, że niektóre lub wszystkie z tych usług nie będą działać poprawnie. Te pliki cookie mogą być używane wyłącznie na podstawie Twojej zgody;
 • analityczne / wydajności pliki cookie – te pliki cookie pomagają nam zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy zachowują się na Serwisie, co ma następnie wpływ na udoskonalanie treści i usług na niej dostępnych. Pomagają nam mierzyć liczbę odwiedzających, a także źródło ruchu, co pozwala nam poprawiać działanie Serwisu. Możemy za ich pomocą określić, które części Serwisu cieszą się największą popularnością, a które nie, a także analizować, w jaki sposób odwiedzający poruszają się po Serwisie.  Te pliki cookie mogą być używane wyłącznie na podstawie Twojej zgody;
 • marketingowe pliki cookie -  celem tych plików cookie jest zapamiętanie Twoich preferencji, a następnie wyświetlenie na tej podstawie treści reklamowych odpowiadających Twoim Te pliki cookie mogą być również ustawiane na naszym Serwisie przez partnerów reklamowych. Mogą ich używać do tworzenia profili dotyczących Twoich zainteresowań i na ich podstawie pokazywać Ci reklamy na innych stronach internetowych. W zakresie, w jakim te pliki cookie są uważane za dane osobowe zgodnie z RODO, może dochodzić do profilowania Twojej osoby. Profilowanie może mieć miejsce głównie w celu indywidualizacji zawartości Strony internetowej tj. preferencyjnego wyświetlania na Serwisie i reklam, które zostały ocenione jako najbardziej odpowiednie dla Ciebie na podstawie Twojej dotychczasowej aktywności. Te pliki cookie mogą być używane wyłącznie na podstawie Twojej zgody. Jeżeli nie zezwolisz na te pliki cookie, na Stronie internetowej będą wyświetlane mniej zindywidualizowane treści;
 • pliki cookie serwisów społecznościowych - te pliki cookie są ustawiane przez serwisy społecznościowe, które dodaliśmy na Serwis. Mają możliwość śledzenia Twojej przeglądarki na innych stronach internetowych i budowania profilu z przeglądem Twoich zainteresowań. Może to mieć wpływ na treści i komunikaty, które pojawiają się na innych odwiedzanych przez Ciebie stronach internetowych.  Te pliki cookie mogą być używane wyłącznie na podstawie Twojej zgody.

Ze względu na podmiot umieszczający pliki cookie:

 • pliki cookie własne – są to pliki cookie umieszczone na Serwisie przez nas samych;
 • pliki cookie zewnętrzne / stron trzecich – są to pliki cookie umieszczone na naszym Serwisie przez naszych partnerów reklamowych lub innych dostawców usług.
 1. Jak zarządzać plikami cookie?

Decyzja o tym, czy i jakie pliki cookie zostaną zapisane na Twoim urządzeniu, należy całkowicie do Ciebie. W każdym momencie masz możliwość  zmiany ustawień plików cookie, w tym wycofania zgody na pliki cookie. Pliki cookie niezbędne to jedyne spośród wykorzystywanych plików cookie, których nie można wyłączyć, ponieważ bez nich otworzenie i przeglądanie Serwisu stałoby się niemożliwe. Wycofanie zgody na pliki cookie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem wykorzystywania plików cookie, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

Zarządzać plikami cookie można poprzez ustawienia plików cookie w używanej przez Ciebie przeglądarce internetowej. Poniżej znajdują się informacje w jaki sposób można to zrobić w przypadku poniższych przeglądarek:

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na adres e-mail:

[email protected]

 

Zapisz się do naszego newslettera i zyskaj kod rabatowy 5% na najbliższe zakupy!
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl