Sklep BIOUP

Przy zakupach powyżej 290 zł - rabat 10% z kodem: naturalnie-bioup

Regulamin sklepu internetowego

 

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI

 • 1 Definicje
 • 2 Kontakt ze Sprzedawcą
 • 3 Wymogi techniczne
 • 4 Zakupy w Sklepie
 • 5 Płatności
 • 6 Realizacja zamówienia
 • 7 Prawo odstąpienia od umowy
 • 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
 • 9 Reklamacje
 • 10 Dane osobowe
 • 11 Zastrzeżenia i opinie
 • 12 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta
 • 13 Postanowienia końcowe

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konto –nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep - sklep internetowy BIOUP prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.bioup.pl/sklep

Sprzedawca - przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

Karolina Sałas-Szlejter, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Karolina Sałas-Szlejter SALAS”, ul. Jana Kochanowskiego 33A/4; 01-864 Warszawa; NIP: 1180910938; REGON 142508168.

Piotr Pągowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „ARBOR Piotr Pągowski”, ul. Dzikiego Wina 9, 03-257 Warszawa, NIP: 5271682793; REGON: 360243488

działający w ramach spółki cywilnej pod nazwą BIOUP SPÓŁKA CYWILNA PIOTR PĄGOWSKI, KAROLINA SAŁAS-SZLEJTER, ul. Dzikiego Wina 9, 03-257 Warszawa, REGON 380189052, NIP 5242864735

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Adres pocztowy: ul. Dzikiego Wina 9, 03-257 Warszawa

Adres e-mail: [email protected]

Telefon: 517 18 33 23

Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): ul. Dzikiego Wina 9, 03-257 Warszawa

Adres do wysłania reklamowanego towaru: ul. Dzikiego Wina 9, 03-257 Warszawa

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

 • Urządzenie teleinformatyczne z dostępem do sieci Internet,
 • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookie,
 • Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
 9. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
 10. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 11. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 12. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 13. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 14. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: [email protected], czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§ 5 PŁATNOŚCI

Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

 • Kartami płatniczymi Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro,
 • Za pośrednictwem platformy płatniczej PayU,
 • Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy albo przelewem elektronicznym,
 • Za pośrednictwem Google Pay, BLIK, PayPo, Przelewy24.pl.

Za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.

Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

Operatorem kart płatniczych jest Blue Media SA, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, NIP 5151351185, Regon 191781561

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.

W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.

Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:

 • Za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany adres.
 • Za pośrednictwem firmy kurierskiej do punktu odbioru przesyłek..

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
 • W którym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
 • W którym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 1. Aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 2. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Dzikiego Wina 9, 03-257 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 5. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 6. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 7. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umowy:

 • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 • W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 • O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9 REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru (niezgodności towaru z umową) Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w ustawie o prawach konsumenta rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 3. W odniesieniu do towarów zakupionych do 31 grudnia 2022 roku korzystając z rękojmi Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
 • Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
 • Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 • Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
 • Żądać usunięcia wady
 1. W odniesieniu do towarów zakupionych od 1 stycznia 2023 roku, korzystając z rękojmi Konsument Przedsiębiorca na prawach konsumenta może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym oraz ustawie o prawach konsumenta:
  • Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  • Żądać usunięcia wady
 2. Sprzedawca może dokonać naprawy zamiast wymiany lub wymiany zamiast naprawy, jeżeli spełnienie żądania Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta jest niemożliwe albo generowałoby nadmierne koszty po stronie Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową w sytuacji gdy naprawa lub wymiana będą niemożliwe do zrealizowania w rozsądnym czasie albo generowałaby nadmierne koszty po stronie Sprzedawcy. Podejmując decyzję Sprzedawca uwzględnia wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 4. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży (w przypadku wady istotnej) jedynie gdy:
  • wystąpi sytuacja opisana w ust. 6 powyżej;
  • brak zgodności produktu z umową występuje pomimo próby naprawy;
  • sprzedawca nie doprowadził produktu do zgodności z umową;
  • brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniej próby wymiany lub naprawy produktu;
  • z oświadczenia Sprzedawcy lub innych okoliczności wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

Obniżona cena pozostanie w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości produktu zgodnego z umową.

 1. Konsument udostępnia przedsiębiorcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.
 2. W razie odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towar lub dowodu jego odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 4. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
 6. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
 • Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
 • Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 • Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
 • Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10 DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 11 ZASTRZEŻENIA I OPINIE

 1. Sprzedawca umożliwia Kupującym dodawanie opinii o produktach przez nich zakupionych. Sprzedawca zapewnia, że publikowane opinie o produktach Sprzedawcy pochodzą od Kupujących, którzy używali danego produktu lub go nabyli. Autentyczność wystawianych opinii zapewniania jest przez Sprzedawcę poprzez przesyłanie linku umożliwiającego opublikowanie opinii jedynie do tych użytkowników Sklepu, którzy dokonali zakupu. Nie jest możliwe dodanie opinii o produkcie bez uprzedniego dokonania zakupu.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

§ 12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI LUB PRZEDSIĘBIORCAMI NA PRAWACH KONSUMENTA

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta.

Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest wyłączona.

W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia: 14.03.2023
 2. Sprzedawca zastrzega prawo do zmiany Regulaminu w następujących przypadkach:
  • konieczność dostosowania do znowelizowanych wymogów prawnych;
  • konieczność dostosowania do nakazów, orzeczeń, wytycznych i postanowień wydanych w stosunku do Sprzedawcy;
  • zmiana danych identyfikacyjnych wskazanych w Regulaminie;
  • konieczność doprecyzowania treści;
  • zmiana formy prowadzenia działań przez Sprzedawcę;
  • poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi;
  • zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
 3. Sprzedawca poinformuje Kupujących z wyprzedzeniem o zmianie Regulaminu.
 4. Kupujący, którzy zaakceptowali Regulamin mogą wypowiedzieć zawartą umowę w terminie 14 dni od poinformowania ich o zmianie Regulaminu.
 5. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 6. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 7. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wynikających z przepisów prawa.

Załącznik nr 1 do Regulaminu: Wzór formularza odstąpienia od umowy

Zapisz się do naszego newslettera i zyskaj kod rabatowy 5% na najbliższe zakupy!
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl